TES-neuvottelut keskeytyivät - YLITYÖKIELTO alkoi

4.11.2019


Ylityökielto neljälle alalle 4.–15.11.2019

Elokuussa käynnistyneet työehtosopimusneuvottelut teknologiasektorilla eivät olet edenneet sopimukseen saakka. Sopimus umpeutui torstaina 31.10.

Tämänhetkisen sopimuksettoman tilan aikana sovelletaan vanhan työehtosopimuksen määräyksiä. Sopimuksettomassa tilassa työrauhavelvollisuutta ei ole eli työtaistelutoimet, kuten ylityökielto, ovat sallittuja.

Liitto päättää ja tiedottaa jokaisesta työtaistelutoimesta erikseen. Sopimuksettoman tilan aikana ei solmita paikallisia sopimuksia.

Työnantajapuoli on pitänyt neuvotteluissa tiukasti kiinni kikyn yhteydessä sovitun työajan pidennyksen jatkamisesta. Lisäksi työnantaja on pitänyt esillä  myös muita työntekijöiden asemaan, oikeuksiin ja työehtoihin kohdentuvia heikennysesityksiä. Liitolle ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin ryhtyä vauhdittamaan neuvotteluja työtaistelutoimenpiteillä liiton jäsenten aseman ja oikeuksien puolustamiseksi.

Ylityökielto, joka alkaa maanantaina 4.11.2019 ja päättyy perjantaina 15.11.2019, koskee teknologiateollisuuden, pelti- ja teollisuuseristysalan sekä malmikaivosten sopimusaloja sekä puolustusministeriön työpaikkoja. Ylityökiellon aikana työntekijät eivät tee ylityötä.

Ylityökielto koskee kaikkia työpaikkoja mainituilla neljällä sopimusalalla. Poikkeuslupia ylitöiden tekemiseen ei myönnetä.

Ylityökielto ei koske hätätyötä eikä töitä, jotka ovat välttämättömiä hengen ja terveyden turvaamisen kannalta.

Lisätietoja ylityökiellosta saat luottamusmieheltäsi, liiton nettisivuilta tai liiton työsuhdeneuvonnan päivystyksestä. Usein kysytyt kysymykset -sivulle  on koottu yleisimmät kysymykset ja vastaukset ylityökiellosta.

Työsuhdeneuvonnan päivystyksen puhelinnumero on 020 690 447. Päivystys on avoinna arkisin kello 8.30–15. Kysymyksiä voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen lakkopaivystys@teollisuusliitto.fi.

Seurataksesi työtaistelutilannetta tykkää liiton Facebook-sivusta, vieraile liiton verkkosivuilla ja lue Tekijä-lehteä.