Teollisuusliitto

Tätä me olemme

Teollisuusliitto on Suomen suurin teollisuuden ammattiliitto. Siihen kuuluu noin 220 000 jäsentä, joista 79 prosenttia on miehiä ja 21 prosenttia naisia. Jäsenemme työskentelevät 35 sopimusalalla. Liitto on Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestön, eli SAK:n, jäsen.

Teollisuusliitto syntyi, kun Metalliliitto, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ja Puuliitto yhdistyivät 1.1.2018. Syntyessään Teollisuusliitto on Suomen vanhin ammattiliitto, sillä sen alkujuuri on vuonna 1894 perustettu Suomen Kirjaltajaliitto.

Teollisuusliiton tavoite on edistää työntekijöiden oikeuksia ja hyvinvointia työelämässä. Liiton neuvottelemat työehtosopimukset määrittelevät palkkaperusteet, maksettavan palkan vähimmäistason sekä muut työsuhteessa noudatettavat ehdot.

Oikeus solmia työehtosopimuksia perustuu lakiin, mutta liiton neuvotteluvoima perustuu siihen, kuinka suuri osa liiton sopimusalojen työntekijöistä on liiton jäseniä.

Jäsenet kuuluvat paikallisiin ammattiosastoihin, joita Teollisuusliitolla on 715. Käytännössä jäsen liittyy siis työpaikkansa tai alueensa ammattiosastoon, joka puolestaan kuuluu Teollisuusliittoon. 

Työehtosopimukset

Teollisuusliitto neuvottelee edustamilleen sopimusaloille työehtosopimukset ja valvoo niiden noudattamista. Työehtosopimuksella muun muassa määritetään palkkaperusteet sekä työntekijälle maksettavan palkan vähimmäistaso.

Työehtosopimuksen toteuttamista ja sen soveltamista valvovat työpaikoilla luottamusmiehet, työhuonekunnat ja ammattiosastot.

Sopimusalat ja työehtosopimukset löydät täältä.

Edunvalvonnan osa-alueita

Työympäristö ja työsuojelu

Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä työympäristö on jokaisen työntekijän perusoikeus.

Työpaikan työsuojeluvalvonta kuuluu ensisijaisesti työnantajalle. Työsuojelun tehokas toteutuminen edellyttää eri osapuolten välistä yhteistoimintaa. Työsuojeluvaltuutettu on valittava, jos työpaikalla työskentelee vähintään 10 työntekijää.

Lue lisää työympäristötoiminnasta täältä.

Oikeusapu jäsenille

Ensisijaisesti työsuhteen erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotellen. Jos työsopimussuhteesta syntynyttä erimielisyyttä ei kuitenkaan saada ratkaistua tällä konstilla, asia siirtyy ratkottavaksi Teollisuusliiton ja työnantajaliiton välille. Jos tällöinkään ei löydy sopua, ja asia joudutaan viemään oikeuden ratkaistavaksi, voi kuusi kuukautta liiton jäsenenä ollut ja jäsenmaksunsa maksanut jäsen saada liitolta oikeudellista avustusta. Oikeusapua saadakseen jäsenen on käännyttävä ammattiosaston puoleen.

Lue lisää oikeusavusta täältä.

Tutkimuksella tietoa päätösten tueksi

Teollisuusliiton tutkimustoiminta tuottaa ajankohtaista tietoa yleisestä taloudellisesta kehityksestä, teollisuuden tulevaisuusnäkymistä, palkka- ja työllisyystilanteesta sekä muista teollisuustyöntekijöiden asemaan vaikuttavista asioista. Tätä tietoa liitto käyttää päätöksenteossaan.

Lue lisää tutkimustoiminnasta täältä.

Kansainvälistä edunvalvontaa

Yritystoiminta ei globaalissa maailmassa ole sidottu valtioiden rajoihin. Sama pätee ay-toimintaan ja edunvalvontaan. Teollisuusliiton aktiivit vaikuttavat muun muassa eurooppalaisissa yritysneuvostoissa (EWC) ja henkilöstön edustajina Eurooppa-yrityksissä (SE). Lisäksi liitto on kansainvälisen yhteistyön kautta mukana muun muassa vaikuttamassa lakien ja sopimusten valmisteluun Euroopan unionissa. Ulkomailla työskennellessään Teollisuusliiton jäsenellä on usein oikeus kyseisen maan vastaavan liiton palveluihin työsuhteeseen liittyvissä asioissa.

Lue lisää kansainvälisestä toiminnasta täältä.

Teollisuusliitto ry

Hakaniemenranta 1A
PL 107, 00531 Helsinki
Puhelin 020 774 001
posti@teollisuusliitto.fi

© Teollisuusliitto ry 2018


Palvelunumeromme

ma–pe kello 8.30–15

Teollisuusliiton työsuhdeneuvonnan päivystys
020 690 447

Teollisuusliiton työympäristö- ja sosiaaliturva-asioiden päivystys
020 690 449

Teollisuusliiton jäsenpalvelu
020 690 446 ma–ke ja pe

Teollisuuden työttömyyskassa
020 690 455

Puheluista veloitetaan vain paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu.