Luottamusmies

Luottamusmies edustaa työntekijöitä työpaikalla

Luottamusmies edustaa työntekijöitä työpaikalla. Hän toimii neuvottelijana, sopijana, sovittelijana ja tiedonvälittäjänä työntekijöiden ja työnantajan välillä. Luottamusmies auttaa kaikissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa ja toimii aina luottamuksellisesti.

Luottamusmiehen tehtävät

Työnantaja on velvollinen noudattamaan voimassa olevia työehtoja. Työntekijöiden edustajana luottamusmies valvoo

  • työehtosopimusten noudattamista,
  • työlainsäädännön noudattamista,
  • työsopimusten ehtojen noudattamista,
  • työsuhteen muiden ehtojen noudattamista.

Luottamusmies myös edustaa ammattiosastoa kysymyksissä, jotka liittyvät

  • työntekijän ja työnantajan välisiin suhteisiin,
  • yrityksen kehittämiseen,
  • paikalliseen sopimiseen.

Luottamusmies saa käyttää työaikaa toimen hoitamiseen kunkin työehtosopimuksen määräysten mukaisesti. Luottamusmiehen asema perustuu lakiin ja työehtosopimukseen.

Luottamusmiehen valinta

Luottamusmies valitaan työpaikalla järjestettävillä vaaleilla. Samalla valitaan varaluottamusmies ja työpaikan koon mukaisesti myös osastojen luottamusmiehet.

Oikeus asettua luottamusmiesehdokkaaksi ja äänestää vaaleissa on kaikilla työpaikalla toimivaan ammattiosastoon järjestäytyneillä työntekijöillä.

Oikeus vaalien järjestämiseen työpaikalla on ammattiosastolla tai työpaikan ammattiosastoon kuuluvilla työntekijöillä. Vaaliajoista ja -paikoista sovitaan työnantajan kanssa.

Luottamusmiehen toimikausi on kaksi vuotta. Luottamusmiesvaalit järjestetään Teollisuusliiton sopimusaloilla seuraavan kerran vuoden 2018 loppupuolella. Poikkeuksena on graafisten alojen siirtymäaika, minkä kuluessa luottamusmiesten valinnat saadaan samaan rytmiin. Jakajien luottamusmiehet on valittu vuonna 2017 joko vuodeksi tai kolmeksi vuodeksi, jolloin seuraavat vaalit ovat joko vuonna 2018 tai vuonna 2020. Media- ja painoalan luottamusmiehet on valittu vuoden 2017 lopussa kolmeksi vuodeksi, eli seuraavat vaalit ovat 2020 lopussa. Viestintäalan toimihenkilöt ovat valinneet luottamusmiehet vuoden 2017 lopussa yhdeksi vuodeksi, joten seuraavat vaalit ovat vuonna 2018.

Entä jos työpaikallani ei ole luottamusmiestä?

Jos työpaikalla ei ole luottamusmiestä, voivat järjestäytyneet työntekijät yhdessä ammattiosastonsa kanssa järjestää vaalit milloin tahansa.

Ohjeet vaalien järjestämiseen saa aluetoimistoista samoin kuin yksityiskohtaiset tiedot luottamusmiehen tehtävistä ja toimikausista.

Teollisuusliitto kouluttaa luottamusmiehet tehtäviinsä. Työnantaja maksaa koulutusajalta palkan.

Neuvottelujärjestys

Jos työntekijän palkasta tai työsuhdetta määrittävien lakien tai sopimusten soveltamisesta syntyy epäselvyyttä tai erimielisyyttä, neuvotellaan niistä ensin paikallisesti seuraavassa järjestyksessä:

  1. Työntekijä neuvottelee esimiehensä kanssa. Työntekijä voi käyttää luottamusmiestä avustajanaan alusta alkaen.
  2. Työosaston luottamusmies neuvottelee osaston johdon ja työnantajan kanssa.
  3. Pääluottamusmies neuvottelee työnantajan kanssa.

Jos erimielisyyttä ei saada paikallisesti ratkaistua, siirtyy asia liittojen käsiteltäväksi.  Jos erimielisyyttä ei saada työntekijä- ja työnantajaliiton välisissäkään neuvotteluissa sovittua, saatetaan asia joutua ratkaisemaan oikeudessa. Tällöin liiton jäsen voi hakea Teollisuusliitolta oikeusapua.

Pienillä työpaikoilla yllä kuvattua vaiheittaista neuvottelujärjestystä ei voida soveltaa kirjaimellisesti. Sama pätee työpaikkoihin, joissa ei ole luottamusmiestä.