Heskivan yhteistyöryhmän verkkokurssit kevät 2021

1.3.2021

Heskivan yhteistyöryhmän verkkokurssit kevät 2021

Ammattiosaston jäsentoiminta ja verotus keskiviikkona 10.3.2021 klo 17:30

Koulutusta ja ohjeita jäsenhankintatyöhön, jäsenten jäsenetuihin, palkitsemiseen ja palkintoihin verotus huomioiden, kouluttajana Arja Salo.

Medialukutaito tiistaina 23.3.2021 klo 17:30

TES-kierros alkaa Teollisuusliiton osalta syksyllä. Vaikeiden neuvottelujen aikaan klikkiotsikot eivät välttämättä ole AY-liikkeen puolella. Viime kierroksellakin reviteltiin asiayhteydestään irrotetuilla otsikoilla. Asiat otsikoiden takana jäävät helposti epäselviksi ja valitettavasti klikkiotsikot uppoavat osittain myös meidän jäsenistöön, mikä taas ei paranna oman porukan yhtenäisyyttä. Vaikeilla TES-kierroksilla neuvottelijat tarvitsevat kuitenkin kentän tuen parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Tämän vuoksi on tärkeää että mahdollisimman moni jäsen, toimii luottamustehtävissä tai ei, kykenisi jäsenten keskuudessa työyhteisössään katkaisemaan näitä klikkiotsikoiden luomia mielikuvia, kouluttajana Emmi Mäkinen.

GDPR keskiviikkona 14.4.2021 klo 17:30

Mitä ammattiosastojen tulee tietää? GDPR tulee sanoista General Data Protection Regulation (yleinen tietosuoja-asetus). Se on henkilötietojen käsittelyä sääntelevä laki, jota alettiin soveltaa kaikissa EU-maissa keväällä 2018.

Asetus koskee pieniäkin yhdistyksiä; tietosuoja-asetusta tulee noudattaa, jos yhdistys käsittelee henkilötietoja. Jo jäseneksi liityttäessä tulee jäsentä informoida henkilötietojen käsittelystä ja tietojen mahdollisista luovutuksista. Kouluttajana Ville-Petteri Risberg.

Ilmoittautuminen verkkokurssille viimeistään kolme päivää ennen verkkokurssin ajankohtaa ilmoittautumislomakkeella: https://www.grafinet.fi/…/teollisuusl…/ilmoittautumislomake/

Espoon Metalli ao 271 tukee myös verkkokursseja kurssistipendein! Ota yhteyttä meihin kurssin käytyäsi.