Toimintasuunnitelma 2023

Espoon metallityöväen ammattiosasto 271:n tarkoituksena on koota järjestämisalueensa palkansaajat ja opiskelijat yhteen edunvalvontajärjestöksi sekä toimia ammattialan työntekijöiden edunvalvojana, seurata palkka- ja työehtojen sekä työolojen kehittymistä järjestämisalueellaan.

Johdanto                                      

Luottamusmiestoimintaan panostetaan ja valitaan uusia työsuojeluvaltuutettuja työpaikoille, joissa valintoja ei aikaisemmin ole tehty, luottamusmiesverkosto vahvistuu.                                                    

Ammattiosastoon kuuluu jäseniä lähes kolmeltakymmeneltä pieneltä ja keskisuurelta työpaikalta. Osastomme jäsenmäärä  8.11.2022: 525 (536) jäsentä, joista 226 (232) maksavaa eli työmarkkinoiden käytettävissä olevaa jäsentä, 216 (232) vapaajäsentä ja työkyvyttömyyseläkeläistä ja 78 (77) oppilasjäsentä.  Suluissa tilanne vuosi sitten.
 

Ammattiosaston keskeisiä tehtäviä ovat toimintakaudella yhteyksien luominen ja ylläpitäminen toiminta-alueensa työpaikkoihin sekä siellä toimivien jäsenten tukeminen ja aktivoiminen ammattiyhdistysasioissa. 


Teollisuusliiton ylin päättävä elin on joka viides vuosi kokoontuva liittokokous. Seuraava liittokokous pidetään 22.–24.5.2023 Tampereella. Liittokokoukseen valitaan 442 liittokokousedustajaa vaaleilla 10.–31.3.2023. Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023.
 

Jäsenhankinta                            

Järjestämistyö jatkuu ammattiosaston omin voimin. Tarvittaessa saamme apua aluetoimistosta.


Yhteistyöryhmätoiminta        

Yhteistyöryhmä (ennen seuturyhmä) eli Heskiva (Helsinki, Espoo, Kirkkonummi, Vantaa). Osallistumme yhteistyöryhmien järjestämiin koulutusiin ja tapahtumiin. Yhteistyöryhmä löytyy Facebookista nimellä Heskiva yhteistyöryhmä.
 

Tiedotustoiminta                      

Vuoden 2023 alussa lähetämme kirjepostia kaikille jäsenille ja heille joiden sähköposti meillä on kirje lähtee sähköisesti. Ammattiosaston kotisivut löytyvät osoitteesta espoonmetalli271.teollisuusliitto.net ja Facebookista löydymme nimellä Espoon Metalli ao 271. Ammattiosastolla on oma sähköpostiosoite: espoonmetalli271@gmail.com. Ammattiosastolla on tiedotusvastaava.
 

Toiminta                                       

Sääntömääräisiä kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous. Ammattiosaston hallitus kokoontuu toimistotiloissa tai etäyhteydellä kuukausittain (pääsääntöisesti kuukauden toisena tiistaina), lukuun ottamatta heinäkuuta.
 

Vapaa-ajantoiminta                 

Ammattiosasto järjestää ja tukee erilaisia virkistystapahtumia; kuten kulttuuria, urheilua ja lähialuematkailua huomioiden koronan vaikutukset. Keväälle suunnittelussa matka Pärnuun Viroon. Mikäli koronatilanne sallii, niin lähialuematka tulee ajankohtaiseksi. Osallistumme Teollisuusliiton 9.  -10.9.2023 järjestämälle jäsenristeilylle. Teollisuusliiton perhetapahtuma on lokakuussa Sirkus Finlandia. Kulttuuristipendi jatkuu ja jäsen voi hakea ammattiosastolta tapahtuman kuittia vastaan 20 € keväällä ja 20 € syksyllä omaehtoiseen toimintaan jälkikäteen. 

 

Opintotoiminta                          

Jäseniä ohjataan yhteistyöryhmien ja aluetoimiston järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Upeaksi peruskorjatun Murikka-opiston kursseja markkinoidaan koko jäsenistölle, erityisesti luottamushenkilöille. Opiskella voi myös etänä verkkokursseilla, joiden tarjonta on lisääntynyt mm. koronan vauhdittamana. Ammattiosasto tukee jäsenten koulutusta opintostipendillä, joka on  verollinen 18 €/ päivä.
 

Edunvalvonta                              

Ammattiosasto toimii työehtosopimusasioiden ja muiden sopimusasioiden edunvalvojana. Edunvalvonta tapahtuu olemassa olevan luottamusmies- sekä työsuojeluorganisaation toimesta ja muilta osin yksittäisten jäsenten neuvonnalla kulloinkin esiin nousevissa kysymyksissä. Alueellamme on kaksi työhuonekuntaa, pyrimme kannustamaan perustamaan niitä lisää työpaikoille. Edunvalvonnan alueella pyrimme mahdollisuuksien mukaan luomaan kontakteja alueella toimiviin yrityksiin luottamusmies- ja työsuojeluvalintojen yhteydessä. Työsuojeluvaltuutettujen vaalit ovat syksyllä 2023.
 

Työväenlehtituki                       

Ammattiosasto jatkaa työväenlehtitilausten tukemista 50 eurolla myöntämällä lehtitukea jäsenilleen seuraaviin lehtiin Demokraatti, Kansan Uutiset ja Tiedonantaja. Tuki vähennetään suoraan lehden tilauslaskusta ammattiosaston ja lehden laskutussopimuksen mukaisesti.
 

Yhteistoiminta                            

Kansainvälinen edunvalvonta on ammattiostojen, työpaikkojen ja liiton toimiston yhteistyötä. Ammattiosastolla on kansainvälisyysvastaava, joka toimii linkkinä osaston ja liiton kansainvälisyysyksikön välillä. Liitot sekä yhteistyöjärjestöt kuten SASK järjestävät koulutusta ja tilaisuuksia kansainvälisistä asioista kiinnostuneille. 
 

Avustustoiminta                        

Ammattiosasto osallistuu SAK:n ja Teollisuusliiton sekä muiden järjestöjen organisoimiin keräyksiin. Avustusten osalta hallitus tekee päätökset tapauskohtaisesti. Ammattiosasto antaa kolmelle teollisuusliiton alalle valmistuvalle opiskelijalle stipendin.
 

Taloudellinen toiminta            

Ammattiosaston varoja on sijoitettu ja tullaan jatkossakin sijoittamaan riskittömästi, tavoitteena suojata omaisuutta inflaatiolta. Sijoitustoiminnassa pyritään myös mahdollisuuksien mukaan huomioimaan ammattiyhdistysliikkeen arvot ja eettisyys.
 

Jäsenyydet                                  

Ammattiosasto on jäsenenä SAK:n paikallisjärjestössä (SAK ppj), Työväen Sivistys Liiton (TSL) Espoon ja Kauniaisten alueopintojärjestössä, Teollisuusliiton kalastus kerhossa (Teka) sekä kannatusjäsenenä Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksessa (SASK ry).

 

Espoon Metallityöväen ammattiosasto 271 ry:n hallitus